Các gói đầu tư và lợi nhuận

Theo trang chủ Eagle Rock Global cho biết, có tất cả 13 gói đầu tư: $100, $500, $1.000, $2.000, $5.000, $10.000, $20.000, $50.000, $100.000, $200.000, $300.000, $500.000, $1.000.000. Lợi nhuận không phụ thuộc vào gói đầu tư mà phụ thuộc vào Thời Gian đầu tư (Hình thức giống gửi lãi suất ngân hàng). Gồm: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng18 tháng.

 • 3 tháng 0.2%/ngày = 6%/tháng
 • 6 tháng 0.25%/ngày = 7.5%/tháng
 • 9 tháng 0.3%/ngày = 9%/tháng
 • 12 tháng 0.4%/ngày = 12%/tháng
 • 15 tháng 0.45%/ngày = 13.5%/tháng
 • 18 tháng 0.5%/ngày = 15%/tháng

VD: Đầu tư gói $5.000 và chọn thời gian là 18 tháng. Vậy thì lãi suất và lợi nhuận được tính như sau:

 • Lợi nhuận hàng ngày: 0.5% * 5.000 = $25
 • Lợi nhuận tháng: 0.5% * 5.000 * 30 = $750
 • Lợi nhuận sau 18 tháng: 750 * 18 = $13.500
 • Tổng lợi nhuận: $13.500 + $5.000 = $18.500 (Gốc $5.000 sẽ được hoàn trả)

VÍ DỤ VỀ GÓI ĐẦU TƯ 100 USD

 • 3 tháng 0.2%/ngày = 6%/tháng 
 • 100 USD Ngày được 2 USD – 1 Tháng được 60 USD – 3 Tháng được 182 USD + 100 USD Vốn là bằng 282 USD

 

 • 6 tháng 0.25%/ngày = 7.5%/tháng
 • 100 USD Ngày được 2.5 USD – 1 Tháng được 75 USD – 6 Tháng được 450 USD + 100 USD Vốn là bằng 550 USD

 

 • 9 tháng 0.3%/ngày = 9%/tháng
 • 100 USD Ngày được 3 USD – 1 Tháng được 90 USD – 6 Tháng được 540 USD + 100 USD Vốn là bằng 640 USD

 

 • 12 tháng 0.4%/ngày = 12%/tháng
 • 100 USD Ngày được 4 USD – 1 Tháng được 120 USD – 6 Tháng được 720 USD + 100 USD Vốn là bằng 820 USD

 

 • 15 tháng 0.45%/ngày = 13.5%/tháng
 • 100 USD Ngày được 4.5 USD – 1 Tháng được 135 USD – 6 Tháng được 810 USD + 100 USD Vốn là bằng 910 USD

 

 • 18 tháng 0.5%/ngày = 15%/tháng
 • 100 USD Ngày được 5 USD – 1 Tháng được 150 USD – 6 Tháng được 900 USD + 100 USD Vốn là bằng 1000 USD