Hiện tại, Eagle Rock Global đã phát hành cổ phiếu điện dành cộng đồng. Vậy cổ phiếu ERG là gì? Sở hữu cổ phiếu ERG có lợi gì? Cách nào để sở hữu được cổ phiếu ERG? Mời các bạn cùng xem qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

Cổ phiếu ERG là gì?

Để thúc đẩy sự phát triển và xây dựng một hệ sinh thái minh bạch, Eagle Rock Global đã có kế hoạch và phát hành cổ phiếu điện tử cho các nhà đầu tư muốn đồng hành cùng tập đoàn ERG Group INC.

Cổ phiếu ERG

Lợi nhuận mang lại từ các hệ sinh thái như: Game, Social Network, Trading, Mining, E-Commerce,…nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu sẽ được chia Cổ tức dựa trên lợi nhuân thu được.

Ngoài ra, ERG còn sử dụng 50% lợi nhuận để mua lại và đốt (Burn) nhằm mục đích tạo giá trị khan hiếm, tăng trưởng cho cổ phiếu trong tương lai.

Thông tin về cổ phiếu ERG

ERG Group INC bán khoảng 23% tổng cổ phiếu ra thị trường:

  • Giai đoạn 1: Giá 0.09$. Tổng bán: 100,000,000. Từ 11/12/2019 đến 18/12/2019 (Đã kết thúc)
  • Giai đoạn 2: Giá 0.1$. Tổng bán: 120,000,000. Từ 19/12/2019 đến 26/12/2019 (Đã kết thúc)
  • Giai đoạn 3: Giá 0.12$. Tổng bán: 150,000,000. Từ 27/12/2019 đến 3/1/2020 (Đã kết thúc)
  • Giai đoạn 4: Giá 0.15$. Tổng bán: 80,000,000. Từ 8/4/2020 đến 15/4/2020 (Sắp mở bán)
  • Giai đoạn 5: Giá 0.17$. Tổng bán: 60,000,000. Từ 16/4/2020 đến 23/4/2020 (Sắp mở bán)
  • Giai đoạn 6: Giá 0.19$. Tổng bán: 10,000,000. Từ 24/4/2020 đến 1/5/2020 (Sắp mở bán)
Các giai đoạn bán cổ phiếu

Sở hữu cổ phiếu ERG bằng cách nào?

Hiện tại, sở hữu cổ phiếu ERG bằng cách mua qua các giai đoạn.

Bước 1: Tạo tài khoản Eagle Rock Global. Xem hướng dẫn TẠI ĐÂY 

Bước 2: Mua $ nạp vào tài khoản Eagle Rock Global

Bước 3: Chờ giai đoạn mở bán và tham gia mua